16styczeń2019

Klub 30-tu

Członkowie Klubu 30-tu:


Eugeniusz Reczko

 

IDEA KLUBU

KLUB 30-TU powstał w celu skonsolidowania osób prywatnych i firm działających w naszym regionie, których uczestnictwo to dobrowolna i świadoma chęć pomocy Klubowi Sportowemu SPARTA Szczekociny. Bliska współpraca członków KLUBU 30-TU ma pomóc w tworzeniu bezpieczeństwa finansowego celem umocnienia pozycji klubu i jego dalszego rozwoju. Pozyskane środki zostaną przeznaczone wyłącznie na finansowanie bieżących potrzeb w/w klubu. Ponieważ członkostwo w KLUBIE 30-TU ma charakter dobrowolny, a głównym jego celem jest wsparcie klubu SPARTA Szczekociny, podstawową zasadą uczestnictwa w klubie jest rzetelność i uczciwość wszystkich członków klubu.
Wstępując do KLUBU 30-TU nie tylko stajecie się Państwo mecenasami piłki nożnej w Szczekocinach, ale również macie Państwo możliwość własnego rozwoju, poprzez nawiązanie kontaktów towarzyskich i biznesowych z innymi członkami KLUBU. Zainteresowani klubowicze mają też możliwość zaprezentowania i zareklamowania swoich firm na terenie Stadionu Miejskiego, na którym rozgrywa swoje mecze Klub Sportowy  SPARTA Szczekociny. Każda nowa inicjatywa jest mile widziana. Raz do roku organizowane będzie spotkanie członków KLUBU 30-TU z władzami MLKS SPARTA Szczekociny. Spotkania kończą się poczęstunkiem mającym na celu stworzenie miłej, przyjaznej atmosfery dla klubowiczów.
Aby wstąpić do KLUBU 30-TU należy wypełnić deklarację członkowską. Miesięczna opłata za członkostwo w KLUBIE 30-TU wynosi minimum 30,00zł i należy ją uiścić na rachunek bankowy lub u skarbnika klubu. Członkowie KLUBU 30-TU zostaną umieszczeni na liście klubowej (zgodnie z życzeniem), która będzie na bieżąco do wglądu zarówno w klubie jak i na stronie internetowej.

 

>>>>>>>>>>> Pobierz Deklarację Członkowską KLUBU 30-TU! <<<<<<<<<

 

Regulamin Klubu 30-TU przy MLKS SPARTA Szczekociny

§ 1 Zasady ogólne
1. W KLUBIE 30-TU uczestniczyć mogą osoby fizyczne oraz firmy.
2. Uczestnik KLUBU 30-TU deklaruje się wpłacać co miesiąc określoną w deklaracji kwotę przy czym minimalna zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
3. Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na konto MLKS SPARTA SZCZEKOCINY – nr 86 8277 0002 0000 0001 4479 0001 w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach, wpisując w tytule przelewu: „30” oraz jakiego okresu dotyczy dana wpłata.
§ 2 Rozliczenie i informacja o działalności prowadzonej przez Klub 30-TU MLKS SPARTA SZCZEKOCINY

1. Klub Sportowy SPARTA Szczekociny, będzie na bieżąco informować z comiesięczną aktualizacją o ilości uczestników KLUBU 30-TU i ich wpłatach na konto KS SPARTA Szczekociny, podając dane dotyczące wszystkich członków Klubu, (za ich zgodą) na stronie internetowej www.sparta-szczekociny.tk
2. Zebrane przez KLUB 30-TU środki będą do dyspozycji klubu MLKS SPARTA Szczekociny na wybrane cele, o czym klub będzie informował w formie rocznych sprawozdań na swojej nieoficjalnej stronie www.sparta-szczekociny.tk. Dodatkowo, co rok będzie umieszczać szczegółowe rozliczenie ze środków finansowych zebranych w wyniku działalności KLUBU 30-TU.
§ 3 Przywileje Członków Klubu 30-TU – MLKS SPARTA SZCZEKOCINY
1. Zwolnienie z obowiązku zakupu biletu wstępu na mecze oraz imprezy organizowane przez Klub.
2. Umieszczenie informacji o członku KLUBU 30-TU na stronie internetowej Klubu – wedle życzenia.

Ponieważ członkostwo w programie KLUBU 30-TU ma charakter dobrowolny, a głównym jego celem jest wsparcie MLKS SPARTA Szczekociny, podstawową zasadą uczestnictwa w programie jest rzetelność, uczciwość organizatorów i wszystkich Członków Klubu.

Gole

Urodziny

Konrad Papaj
Konrad Papaj
za 6 dni
w dniu 22.01.2019
będzie świętował 22. urodziny

Najnowsze Zdjęcia

  • Kategoria: Spotkanie sponsorów